RoSans Balans

En väg till ökat välmående

Regression 

Regression

I en regression möter du det som är viktigt för dig just nu. 

Du kan få ta del av tidigare liv, upplevelser ur detta liv och ibland även i framtid (progression). 

Du är full medveten under hela processen. 

Jag arbetar inte med hypnos.

En regression tar 1-3 timmar och din investering i detta är 1000 kr.