RoSans Balans

En väg till ökat välmående

Stresshantering          Kontakt

Stresshantering

Genom samtal och olika övningar så tar vi fram verktyg som är enkla och som du har nytta av i din vardag.


För att du ska hitta en väg till balans i ditt liv.


1 session varar i 1-1,5 timme och din investering i detta är 700 kr. Meditation som Stresshantering

Lär dig att meditera, du får grunderna i meditationen att leva från hjärtat. Lär dig komma ner i varv och få energi till det du vill göra i vardagen. 


Enskilt eller i grupp, max

10 personer/grupp


1 timme/tillälle 


Investering: 200 kr/person

Mental Träning som Stresshantering

Här går vi igenom ett beprövat program för Mental Träning. 

Du får lära dig Fysisk och Mental avslappning. 


Detta kan göras enskilt eller i grupp. 


Enskilda träffar ligger på 2 timmar/gång.

1 session Investering: 

700 kr 


Grupp 7 träffar á 2,5 h max 10 personer/grupp (minst 6 personer)

Investering: 1800 kr/person